Bu bölümde, hostoky.NET'in Gizlilik Politikası'na ilişkin açıklamalara yer verilmektedir!...

hostoky.NET Gizlilik Politikası

Bilge Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (Bundan böyle hostoky.NET olarak anılacaktır.) Müşteriler'in hesap oluştururlarken beyan ettikleri bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış kimlik beyanında bulunan kullanıcıların gerçek kimlik veya iletişim bilgilerini sağlayana kadar hostoky.NET bu kullanıcıların hesaplarına el koyma, sağladığı servisleri durdurma hakkını saklı tutar.

hostoky.NET, Müşterilerin http://www.hostoky.net (Bundan sonra "Site" olarak anılacaktır.) üzerindeki her tür hareketini ve hareketlerin gerçekleştiği IP adresini güvenlik açısından kaydetmektedir.

hostoky.NET, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Müşteriler, hostoky.NET servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından kendileri sorumludurlar.

hostoky.NET, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile bu kanuna dayanılarak çıkartılan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (24 Ekim 2007 Tarihli ve 26680 Sayılı Resmi Gazete) gereğince, sağladığı hizmetlerle/ürünlerle ilişkili trafik bilgisini altı ay saklamak, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü, oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası ile birlikte saklamak ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür. hostoky.NET kullanıcılarından almış olduğu kimlik ve iletişim bilgileri ile trafik bilgisini adli bir tebligat olmadığı sürece 3. kişilerle paylaşmaz. hostoky.NET'in alan adı sorgu sonuçlarında görüntülenen kimlik bilgilerinin gizlenmesi tamamen kullanıcıların inisiyatifindedir. hostoky.NET'in alan adı sorgu sonuçlarındaki kimlik bilgilerini gizlemek isteyen Müşteriler, sipariş esnasında bu hizmet talebini seçebilecekleri gibi, alım sonrası müşteri panelinden ulaşacağı "domainlerim" bölümünden de gerçekleştirerek kimlik bilgilerini gizleyebilirler.

hostoky.NET gerek duyduğunda, Müşteriler'in kimlik teyidini, Müşteriler'in beyan ettikleri GSM ve/veya sabit telefon numaralarını ya da e-ileti adreslerini kullanarak gerçekleştirir. Müşteri'nin beyan ettiği bilgilerin tümünün değişmesi durumunda, Müşteri fiziksel olarak kimlik ibraz etmekle mükelleftir. Aksi takdirde Müşteri hesabı ile ilgili bir işlem yapılması mümkün değildir.

E-ileti, telefon veya GSM bilgilerinden herhangi birini kasıt olmadan hatalı beyan eden Müşteriler veya beyan ettiği bu bilgilerinde değişiklik olan Müşteriler, müşteri paneline girerek, hatalı bilgileri düzeltmek ve/veya değişiklik işlemlerini sisteme kaydetmekle yükümlüdürler.

Müşteri, kendisine hostoky.NET tarafından sağlanan her tür kullanıcı bilgisi, şifre ve parolalarının güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu şifre ve parolaların 3. kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek zararlardan hostoky.NET sorumlu tutulamaz. Müşteri, parola bilgilerini unuttuğu takdirde, müşteri alanını/panelini kullanarak kayıtlı e-ileti adresine veya kayıtlı GSM numarasına mesaj olarak yeniden gönderilmesini sağlayabilir. Müşteri adına kayıtlı e-ileti adresinin veya GSM numarasının el değiştirmesinden kaynaklanabilecek olası problemlerden hostoky.NET sorumlu tutulamaz.

hostoky.NET bir yargı mercii değildir. hostoky.NET üzerindeki Müşteri hesapları üzerinde ihtilafa düşen taraflar, olayı yargıya götürerek çözmelidirler. hostoky.NET gerekli gördüğünde, hesabın gerçek sahibini teşhis edebilmek için hesabı ve hesaba bağlı ürünleri duraklatarak taraflardan resmi belge beyanı talep edebilir. Bu beyanlar doğrultusunda hostoky.NET hesabı taraflardan birine aktarır. İhtilafın devam etmesi durumunda hesap üzerinde hak iddia eden taraf ilgili yargı mercilerine başvurmalıdır.


hostoky.NET, hizmet verdiği bütün kurum, kuruluş ve markaları diğer projelerinde referans olarak gösterebilir veya referans gösterdiği kurum ve kuruluşları kendi web sitesi üzerinde yayınlayabilir. Referans olarak ifşa olmak istemeyen kurum veya kuruluşların bu konuda, müşteri panelinden erişebilecekleri "destek bildirimleri" servisini kullanarak hostoky.NET'e bildirim yapmaları gerekmektedir. Bildirimi takiben, 24 saat içinde ilgili kurum referanslar listesinden çıkartılır.


hostoky.NET Web Hosting Çözümleri